Pradžia

 

Lietuvos karikatūrų paroda „SEIMAS vakar šiandien ryt“,
skirta Lietuvos Seimo 30-mečiui.

Lietuvos Seimui – 30! Per Šitiek metŲ bŪta ir pergaliŲ, ir pralaimĖjimŲ, ir abejoniŲ, ir susirĖmimŲ, ir susitarimŲ.
Parodos pieŠiniŲ autoriai – gyvenimo dalyviai ir stebĖtojai, įvykiŲ fiksuotojai. Prisiminti laikai, kai AukŠČiausioji Taryba virto Seimu, skilo ir jungĖsi partijos, deputatai draskĖ marŠkinius ir glebĖsČiavosi. KarikatŪristai ŽiŪri į SeimĄ rinkĖjŲ akimis, tamsiĄsias vietas dar patamsindami, Šviesesnes – paŠviesindami.
KvieČiame ŽiŪrovus, kaip toje dainoje, kas gera prisiminti, kas bloga lai iŠblĖs! Bet tik iki rinkimŲ!

Paroda eksponuojama:

2022 m. lapkričio 25 d. – gruodžio 10 d. Seime, vitažo galeijoje.
2022 m. gruodžio 25 d. Medicinos bibliotekoje
2023 vasario 7 – 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo lankytojų centre.

Parodos autoriai:
Alvydas Ambrasas, Antanas Bartašiūnas, Vladimiras Beresniovas, Ilja Bereznickas, Žilvinas Bražukas, Gražvydas Bugas, Rimantas Dovydėnas, Vytautas Dudėnas, Andrius Gruzdaitis, Antanas Jankauskas, Gintaras Jocius, Alvydas Jonaitis, Martynas Juchnevičius, Vytautas Jurkūnas, Vladas Kubaba, Jonas Lenkutis, Serena Pečiūnaitytė, Andrius Šiuša, Algimantas Snarskis, Gintautas Stankevičius, Edmundas Unguraitis, Ramūnas Vaitkus, Vidmantas Valentas, Jonas Varnas, Evaldas Vėgėlė, Rolandas Vičys, Gediminas Zokaitis, Jokūbas Zovė, Adomas Žilinskas

 

 

Alvydas Ambrasas

Antanas Bartašiūnas

Vladimiras Beresniovas

Ilja Bereznickas

Žilvinas Bražukas


Gražvydas Bugas

Rimantas Dovydėnas

Vytautas Dudėnas

Andrius Gruzdaitis

Antanas Jankauskas

Gintaras Jocius

 

Alvydas Jonaitis

Martynas Juchnevičius

 

Vytautas Jurkūnas

 

Vladas Kudaba

Jonas Lenkutis

Serena Pečiūnaitytė

Andrius Šiuša

Algimantas Snarskis

Gintautas Stankevičius

Edmundas Unguraitis

Ramūnas Vaitkus

 

Vidmantas Valentas

 

Jonas Varnas

Evaldas Vėgėlė

Rolandas Vičys

Gediminas Zokaitis

 

Jokūbas Zovė

 

Adomas Žilinskas

Kitos karikatūrų parodos

 

 

info@cartoons.lt