Pradžia

54-oji tradicinė Lietuvos karikatūrų paroda „Kartoms kartu – nekartu“,
skirta Europos Jaunimo metams.


Parodos tikslas – atkreipti visuomenĖs dėmesĮ Į Europos jaunimo problemas, jŲ iŠgyvenimus, identitetĄ, kartŲ skirtumus, skatinti pilietinĮ aktyvumĄ, savanorystĘ,  tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu.
Kaip visada, bus pristatytas parodos darbŲ katalogas.
Parodos atidarymo renginys vyks 2022 m. balandŽio 1 d. (penktadienį) 16 val.
Lietuvos dailininkų sĄjungos parodŲ erdvĖje, III a. VokieČIŲ g. 4, Vilnius.
Paroda veiks balandŽio 1 – 22 d.

Parodos autoriai:
Viktorija Abramovič, Valentinas Ajauskas, Alvydas Ambrasas, Antanas Bartašiūnas, Vladimiras Beresniovas, Ilja Bereznickas, Gražvydas Bugas, Rimantas Dovydėnas, Vytautas Dudėnas, Vidmantas Eidukaitis, Andrius Gruzdaitis, Algimantas Inčiūra, Vladimir Ionov, Antanas Jankauskas, Alvydas Jonaitis, Juozas Juozapavičius, Vladas Kubaba, Jonas Lenkutis, Ojaras Mašidlauskas, Saulius Medžionis, Mindaugas Milinavičius, Amalijus Narbutas, Serena Pečiūnaitytė, Andrius Šiuša, Algimantas Snarskis, Gintautas Stankevičius, Edmundas Unguraitis, Kęstutis Vaičiulis, Ramūnas Vaitkus, Jonas Varnas, Evaldas Vėgėlė, Rolandas Vičys, Adomas Žilinskas

 

 

Viktorija Abramovič

Valentinas Ajauskas

Alvydas Ambrasas

Antanas Bartašiūnas

Vladimiras Beresniovas

Ilja Bereznickas

Gražvydas Bugas

Rimantas Dovydėnas

Vytautas Dudėnas

Vidmantas Eidukaitis

Andrius Gruzdaitis

Algimantas Inčiūra

Vladimir Ionov

Antanas Jankauskas

Alvydas Jonaitis

Juozas Juozapavičius

Vladas Kudaba

Jonas Lenkutis

Ojaras Mašidlauskas

Saulius Medžionis

Mindaugas Milinavičius

Amalijus Narbutas

Serena Pečiūnaitytė

Andrius Šiuša

Algimantas Snarskis

Gintautas Stankevičius

Edmundas Unguraitis

Kęstutis Vaičiulis

Ramūnas Vaitkus

Jonas Varnas

Evaldas Vėgėlė

Rolandas Vičys

Adomas Žilinskas

Kitos karikatūrų parodos

info@cartoons.lt