Pradžia

Lietuvos karikatūrų paroda „...bet išrinko jį!“,
skirta prezidento A. Brazausko inauguracijos 30-mečiui.

Iki 1940-ŲjŲ metŲ – trys prezidentavusios asmenybĖs,
visos protingos, spalvingos, bet iŠ jŲ, Antano Smetonos, karikatŪristams turĖjo bŪti tikras grobis! Kaip bevartytum – visaip įdomi!
Po Atgimimo Lietuvos Respublikos Prezidentus pradĖjo rinkti tauta. Pirmas tautos iŠrinktasis – Algirdas Brazauskas. Nuo tarybiniŲ laikŲ gerai paŽĮstamas, greitai uŽbĖgĘs karjieros laiptais iki virŠutinio aukŠto, vietomis klupĘs... BET IŠRINKO JĮ!
Kaip ir prieŠkario prezidentai – ir protingas, ir spalvingas, bet neĮŽeidus.
Apie kitus Lietuvos Prezidentus ir PrezidentĘ gal kiek paŠaipiau, bet nuoŠirdŽiai jums papasakos Lietuvos karikatŪristai savo darbŲ parodoje „...bet iŠrinko Jį!“

Paroda eksponuojama: 2023 m. vasario 28 – kovo 8 d. Lietuvos Seime.

Parodos autoriai:
Antanas Bartašiūnas, Edmundas Benetis, Vladimiras Beresniovas, Donatas Bilius, Žilvinas Bražukas, Rimantas Dovydėnas, Vytautas Dūdėnas, Andrius Gruzdaitis, Antanas Jankauskas, Gintaras Jocius, Alvydas Jonaitis, Martynas Juchnevičiūs, Vytautas Jurkūnas, Vladas Kubaba, Jonas Lenkutis, Ojaras Mašidlauskas, Edmundas Unguraitis, Ramūnas Vaitkus, Vidmantas Valentas, Jonas Varnas, Evaldas Vėgėlė, Rolandas Vičys, Adomas Žilinskas, Jokūbas Zovė.

 

Antanas Bartašiūnas

Edmundas Benetis

Vladimiras Beresniovas

Donatas Bilius


Žilvinas Bražukas

Rimantas Dovydėnas

Vytautas Dūdėnas

Andrius Gruzdaitis

Antanas Jankauskas

Gintaras Jocius

 

Alvydas Jonaitis

Martynas Juchnevičius

 

Vytautas Jurkūnas

 

Vladas Kudaba

Jonas Lenkutis

Ojaras Mašidlauskas

Edmundas Unguraitis

Ramūnas vaitkus

Vidmantas Valentas

Jonas Varnas

Evaldas Vėgėlė

Rolandas Vičys

 

Adomas Žilinskas

Jokūbas Zovė

Kitos karikatūrų parodos

info@cartoons.lt