Pradžia

55-oji Lietuvos karikatūrų paroda „Vilnių jauną amžiai negriauna“,
skirta Vilniaus 700 jubiliejui.

Lietuvos Seimui – 30! Per Šitiek metŲ bŪta ir pergaliŲ, ir pralaimĖjimŲ, ir abejoniŲ, ir susirĖmimŲ, ir susitarimŲ.
Parodos pieŠiniŲ autoriai – gyvenimo dalyviai ir stebĖtojai, įvykiŲ fiksuotojai. Prisiminti laikai, kai AukŠČiausioji Taryba virto Seimu, skilo ir jungĖsi partijos, deputatai draskĖ marŠkinius ir glebĖsČiavosi. KarikatŪristai ŽiŪri į SeimĄ rinkĖjŲ akimis, tamsiĄsias vietas dar patamsindami, Šviesesnes – paŠviesindami.
KvieČiame ŽiŪrovus, kaip toje dainoje, kas gera prisiminti, kas bloga lai iŠblĖs! Bet tik iki rinkimŲ!

Paroda eksponuojama: 2023 m. kovo 15 – balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos Seime.

Parodos autoriai:
Alvydas Ambrasas, Antanas Bartašiūnas, Vladimiras Beresniovas, Ilja Bereznickas, Gražvydas Bugas, Herta Burbė, Rimantas Dovydėnas, Vytautas Dūdėnas, Raimondas Franckevičius, Andrius Gruzdaitis, Algimantas Inčiūra, Antanas Jankauskas, Juozas Jankauskas, Alvydas Jonaitis, Martynas Juchnevičius, Vytautas Jurkūnas, Vladas Kudaba, Jonas Lenkutis, Ojaras Mašidlauskas, Mindaugas Milinavičius, Amalijus Narbutas, Serena Pečiūnaitytė, Justina Puidokaitė, Justinas Račinskas, Andrius Šiuša, Algimantas Snarskis, Gintautas Stankevičius, Edmundas Unguraitis, Kęstutis Vaičiulis, Ramūnas Vaitkus, Jonas Varnas, Evaldas Vėgėlė, Rolandas Vičys, Adomas Žilinskas, Gediminas Zokaitis

 

Alvydas Ambrasas

Antanas Bartašiūnas

Vladimiras Beresniovas

Ilja Bereznickas

Gražvydas Bugas


Herta Burbė

Rimantas Dovydėnas

Vytautas Dudėnas

Raimondas Franckevičius

Andrius Gruzdaitis

Algimantas Inčiūra

 

Antanas Jankauskas

Juozas Jankauskas

 

Alvydas Jonaitis

 

Martynas Juchnevičius

Vytautas Jurkūnas

Vladas Kudaba

Jonas Lenkutis

Ojaras Mašidlauskas

Mindaugas Milinavičius

Amalijus Narbutas

Serena Pečiūnaitytė

 

Justina Puidokaitė

 

Justinas Račinskas

Andrius Šiuša

Algimantas Snarskis

Gintautas Stankevičius

 

Edmundas Unguraitis

 

Kęstutis Vaičiulis

Ramūnas Vaitkus

Jonas Varnas

Evaldas Vėgėlė

Rolandas Vičys

Adomas Žilinskas

Gediminas Zokaitis

Ankstesnės karikatūrų parodos:

 

2023 02 25 Lietuvos karikatūrų paroda „...bet išrinko jį!“

2022 11 25 Lietuvos karikatūrų paroda „SEIMAS vakar šiandien ryt“

2022 metų 54-oji Lietuvos karikatūrų paroda „Kartoms kartu – nekartu!“

2021 metų 53-oji Lietuvos karikatūrų paroda „Kursu žaliu smagiai galiu“

2020 metų 52-oji Lietuvos karikatūrų paroda „Žmogus“

info@cartoons.lt